# sm140a Soyuz-4, Soyuz-5 docked model of V.Katayev - Click Image to Close